GENEL

‘’Ağaç gününde’’ bile iktidar çifte standart uyguluyor

Bugün Makedonya’da ‘’Ağaç günü’’ olarak bilinen devletin resmi olarak ağaçlandırma yaptığı gündür. Devletin, ‘’Makedonya Ormanları’’ kamu kuruluşu üzerinden yürüttüğü ağaçlandırma projesi kapsamında ülkenin her bölgesinde ağaç fidan ekimi yapıyor. İktidar’ın önemli projeleri arasında sayılan ve dünyaya bile örnek olduğu söylenen proje yıllardır uygulansa bile Makedonya’da her geçen yıl ağaçlı alanlarda azalma görülmekte. Devletin bunca yıl açıkladığı ekilen ağaç sayısının yarısı bile tutulmuş (ya da ekilmiş) olsaydı Makedonya, ormandan geçilmeyen bir ülke olmuş olurdu.

Ciddi şüphelerin ve söylentilerin olduğu ‘’Ağaç günü’’ ile ilgili son olarak bugün Üsküp’teki Merkez Belediyesi’nin Belediye Başlanı Andrey Jernovski çarpıcı bir gerçeği açıkladı. Jernovski yaptiği açıklamada kamu kuruluşu olan ‘’Makedonya Ormanlarının’’ ağaç ekimi ile ilgili muhalif belediye olan Merkez Belediyesine büyük bir haksızlık yaptığını söyledi. Üsküp’teki iktidar belediyelerine verilen fidan sayısı ile muhalefetin Merkez belediyesine verilen finda sayısındaki farkın astronomik olduğunu aktardı.

Jernovski’nin açıklamasında Üsküp’teki belediyelere göre ekim için dağıtılan fidan sayısının şu şekilde olduğunu belirtiyor:

Aerodrom Belediyesi 22.770 fidan;

Gyorçhe Petrov Belediyesi 85.293 fidan;

Gazi Baba Belediyesi 67.905 fidan;

Kisela Voda Belediyesi 30.000 fidan;

Muhalif olan Merkez Belediyesi 120 (YÜZ YİRMİ) fidan.

Evet yanlış okumadınız iktidar belediyelerine ortalama 40 bin ekimlik fidan verilirken, muhalif Merkez Belediyesine sadece 120 fidanın verilmesi iki yüzlülük ve çifte standarttan başka bir izahının olmadığını düşünüyor, iktidarın tavrını sizlerin yorumlamanızı istiyoruz.