Af Yasası Geliyor

Kuzey Makedonya Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma neticesinde af yasası hazırlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni af yasasının ilgili kurum ve kuruluşlar, uzmanlar ve STK temsilcilerinin katılım gösterdiği ve uzun zaman faaliyette olan çalışma grubu tarafından hazırlandığı bildiriliyor.

Yeni yasa ile ilgili Meclisteki siyasi partiler bu aşamada yorum yapmaktan kaçınırlarken, yasanın Meclis prosedürüne girmesinden sonra fikir beyan edecekleri belirtiliyor.

Yasa teklifinde affın yanı sıra, erken rehabilitasyon öngörülmekte. Ceza Kanunununa göre erken rehabilitasyon, tutuklama, sınır dışı etme, yargılamanın hukuki sonuçları ve sabıka kaydının silinmesi cezalarının erkenden kaldırılması anlamına geliyor. Erken rehabilitasyon ayrıca para cezaları, ertelenmiş cezalar, nihai beraat ve toplum hizmeti kararının infazını içerebilir. Öngörülen yasa değişikliğinde ayrıca cezanın miktarına göre, af talebinin tekrarlanma hakkına da düzenleme yapılıyor.