AB, Fonların Harcanması Konusunda Makedonya’ya Soruşturma Açtı

Avrupa Komisyonu, Makedonya’da devlet kurumu olan ’’Tarıma Finansal Destek ve Kırsal Kalkınma Ajansına’’ çalışmaları ve AB Fonlarını nasıl kullandığı konusunda müfettiş ekibi gönderiyor.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (İPA fonları) konusunda yapılacak olan müfettiş araştırmasında 2007-2013 ve 2014-2020 yılları arasındaki proğraların kapsandığı bildiriliyor. Müfettişlerin başta AB fonlarını yöneten ve dağıtan kurumların yöneticilerini, projelerde kontrolü sağlayan ve projelerde yaptırım uygulamakla görevli olan yetkilileri araştıracağı bildiriliyor.

AB Komisyonunun Makedonya’ya müfettiş ekibi yollamasının amacının, AB Fonlarının yönetmeliklere göre harcanıp, harcanmadığını ve bu projelerin nasıl yürütüldüğünü araştırmak amacı ile yapıldığı bildiriliyor. AB Komisyonunun, Katılım Öncesi Yardım Aracı (İPA fonları) konusunda Makedonya yetkili kurumlarından bütün projeler hakkında detaylı resmi bilgileri istediği vurgulanırken, müfettiş ekibinin detaylı ve yoğun bir çalışma yapacağı üzerinde duruluyor.

Avrupa Birliği geçtiğimiz yıl, Makedonya’daki siyasi kriz ve iktidarın yürüttüğü politiklara sebebiyle ülkeye verilmesi öngörülen AB Fonlarında ciddi kıstılamalar getirmişti.