GÜNCEL

700 Bin Civarında K. Makedonya Vatandaşı Yurtdışında İkamet Ediyor

Bugün, ekonomik meseleler, ekonomik departmanlar ve yatırımların koordinasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Fatmir Bitici,Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma için (OECD)tarafından organize edilen beşeri sermaye, göç ve geleceği birlikte şekillendirme konulu Güneydoğu Avrupa konferansına hitap etti.

Yaklaşık 700 bin K.Makedonya vatandaşı veya nüfusun yaklaşık dörtte biri ülke dışında yaşıyor.

Son on yılda Makedonya’dan göç AB’de beş kat arttı ve çalışan nüfusun yaklaşık dörtte biri ülkeyi terk ediyor, bu da ülkenin verimliliğini etkiliyor.

Anita Richter, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı – OECD Güneydoğu Avrupa Dairesi Başkanı, OECD Raporunun bugünkü sunumunda “Batı Balkanlar’da İşgücü Göçü, Modellerin Haritalanması, Zorlukların Ele Alınması ve Yararların Yaratılması” yaptığı konuşmada büyük bir diasporanın menşe ülkesine önemli kaynaklar getirebileceğini söyledi. Makedon diasporasının potansiyelinin çok büyük olduğuna ve işçi dövizlerinin yaklaşık yüzde üçünün ülkeye gittiğine, ancak bunun yüzde 10 civarında olduğu Batı Balkanlar’daki ortalamanın altında olduğuna da dikkat çekti.

Follow by Email
WhatsApp