AVRUPA

2022 Bütçesi Meclis’ten Geçti

Kuzey Makedonya Meclis’inde gerçekleşen 5 günlük tartışmanın ardından milletvekilleri 63 evet, 46 hayır oyu ile 2022 yılının bütçesini onayladı.

4,4 milyar denar olarak planlanan 2022 bütçesinde toplam gelirler 238,9 milyar denar veya GSYİH’nın % 30,9’u olarak öngörülürken harcamalar ise bu yıla göre % 1,4 daha fazla 272,4 milyar denar düzeyinde olması tahmin ediliyor.