2017 Türk Dili Yılı – Dilimiz Kimliğimizdir

Dünyanın sayılı dillerinden birisi olan ve binlerce yıllık köklü geçmişe sahip bulunan Türk dilinin, son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu değişimler sonucu yaşadığı kimi olumsuzluklara ve bunların çözüm yollarına kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla 2017 yılı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek himayelerine aldıkları bir kampanyayla “Türk Dili Yılı” olarak ilan edildi.

Bu bağlamda, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları tarafından, millî birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmez teminatı olan Türkçenin doğru ve güzel bir şekilde kullanılması için gereken sosyal, yasal ve bilimsel tedbirlerin alınması doğrultusunda 2017 yılı boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

2017 yılının “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmesiyle birlikte, Türkçenin doğru kullanılması, ülke sathında iş yeri ve mekân adlarında görülen yaygın kirliliğin önüne geçilmesi, Türkçesi varken gereksiz yere kullanılan kimi kelimelerin daha fazla yaygınlaşmasının engellenmesi, sosyal medyada kullanılan özensiz Türkçenin ortaya çıkardığı bir takım olumsuzlukların giderilmesi, sürekli olarak İngilizcenin baskısı altında tutulan Türkçenin yurt içinde ve yurt dışında bilim dili olarak kullanımının yaygınlaştırılması, kamuoyunda köklü bir dil bilincinin ve duyarlılığının oluşturulması ve yerleştirilmesi için, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumunun öncülüğünde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yıl boyunca gerçekleştirilecek kültür, sanat ve bilim etkinliklerini bütün yurt sathına yaymak suretiyle, toplumun her kesiminin, özellikle de gençlerin ve basın yayın organlarının, Türk dilinin yerinde, doğru, güzel ve kurallarına uygun şekilde kullanımının önemi konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Törende Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “Şunu çok iyi bilmeli, anlamalı ve idrak etmeliyiz ki Türkçe, 2023, 2050 ve 2071 hedeflerimizde, bizi maksadımıza ulaştıracak olan çok sayıda araç arasında her zaman en ön sırada olacaktır, olmalıdır.” dedi.