1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik Ve Fen Bilimleri Kongresi 7-10 Aralık 2017 Antalya-Türkiye

Türk Dünyasının, içinde bulunduğu çağın bir gerekliği ve UAESEB üyelerinin toplantı sonuç bildirgelerinde oy birliğiyle almış olduğu kararları hayata geçirmek gayesi ile UAESEB ve Türk Eğitim-Sen işbirliğiyle 7-10 Aralık 2017 tarihinde Antalya Türkiye’de Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Düzenlenecektir. Çağımızın fen ve mühendislik bilimleri alanındaki büyük gelişmelere gebe olduğu gerçeğini göz ardı etmeden; bilimsel bilginin Türk Dünyası’nı oluşturan ülkeler arasındaki dolaşımına katkı sağlamak, ortak geleceğimizi birlikte kurma noktasındaki isteklerimizi hayata geçirmek bu kongrenin önemli işlevlerinden birisi olacaktır.
UAESEB’e bağlı sendika ve eğitim kuruluşlarının üyelerinin katılımına açık olan bu kongrede farklı Türk yurtlarındaki bilim adamlarının fen bilimleri ve mühendislik bilimleri alanındaki çalışmalarının bir araya getirilerek Türk Dünyası’nda bu alanlarda iş birliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Kongre, bu kapsamda fen, teknik, mühendislik, bilgisayar, ziraat gibi sahalar olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilecek sunumlar ve etkinlikler vasıtasıyla UAESEB üyelerinin iletişim ve kaynaşması noktasında önemli bir görevi yerine getirecektir. Böylece İşbirliği platformlarındaki bilimsel çalışmalar; gelişme, sınır aşan sorunlara yönelik çözümler üretme, siyasi, kültürel ve teknolojik yakınlaşmayı arttırma, yeni ortaklıkların tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır.
Ulaşımın katılımcılara, konaklama ve diğer giderlerin UAESEB üyesi, Türk Eğitim-Sen tarafından karşılandığı kongre 8-9 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir. 7 Aralık, otele giriş ve kongre kayıtları, 10 Aralık tarihi ise otelden ayrılış günleri olarak programlanmıştır. Kongrenin,
ONUR KURULU
İsmail KONCUK (UAESEB, Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı)
Sattar MOHBALİYEV (Azerbaycan Bağımsız Sendikalar İttifakı Genel Başkanı)
Maira AMANTAYEVA (Kazakistan İlim ve Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı)
Asylbek TOKTOKULOV (Kırgızistan Cumhuriyeti İlim ve Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı)
Orhan VOLKAN (Kosova Türk Öğretmenler Derneği Genel Başkanı)
Elvin Hasan (Makedonya Ufuk Derneği Genel Başkanı)
Abdulselam Bayraktar (Irak Türkmen Eğitimcileri Öğretmen Örgütü Genel Başkanı)
Kağan Mındıkoğlu  ( Kıbrıs Türk Memur Sen Genel Başkanı )
Kongrenin takvimi aşağıda belirtilmiştir. Üyelerinizden kongreye katılmak isteyen bilim adamları aşağıdaki takvime uyarak bildirilerini gönderebilirler.
ÖNEMLİ TARİHLER
Kongre Tarihi: 7-10 Aralık 2017
Özet Gönderme: 15 Mayıs 2017 – 30 Temmuz 2017
Özet Sonuçlarının Yazarlara Bildirilmesi: 1-9 Ağustos 2017
Bildirilerin Gönderilmesi: 10 Ağustos 2017 – 30 Eylül 2017
Bildiri Sonuçlarının Yazarlara Gönderilmesi: 30 Ekim 2017
Düzeltilmiş Bildirilerin Gönderilmesi: 20 Kasım 2017
KONU BAŞLIKLARI
Fen Bilimleri ve Matematik Alanı
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanı
Endüstri Ürünleri Tasarımı
İç Mimarlık
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Alanı
Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Deniz ve Gemi Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik-Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Harita Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Nükleer Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Petrol Mühendisliği
Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği
Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği
Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanı
Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Mekanizasyon
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni   
Kongre ile ilgili olarak detaylı bilgi almak isteyen ilgililer www.teskongre.org adresinden bilgi alabilirsiniz.
 Kongreye bildiri göndermek isteyen Fen ve Mühendislik alanlarından bilim insanları  http://teskongre.org/kongre/openconf/openconf.php adresinden kayıt olarak bildiri gönderebilirler.