GENEL

Yılda 10.000 Genç Ülkeden Göç Ediyor

Makedonya’daki düşük doğum oranı, ülkenin yaşlanması ve gençlerin ülkeden ayrılması, çalışan nüfusun azalmasını doğrudan etkiliyor.

Prilep’te bir yan kuruluşu bulunan İtalyan sivil toplum kuruluşu COSV’ye göre, Makedonya’dan son yıllarda çok sayıda  genç insanın göç ettiğini, bunun başlıca nedenlerinden biri ise eğitimin işgücü piyasasının gerçek ihtiyaçlarıyla uyumsuzluğundan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Makedonya’dan işadamları da benzer görüşte olup, uzun süredir işgücü arzının işgücü piyasasındaki talebe göre düzensiz düzenlenmesi ve örgütlenmesi nedeniyle işgücü bulmanın zor olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.