RÖPORTAJ

Yabancı topraklarda biz olmadan “Biz” – Ülker Musazade

Azerbaycan – ateşler ülkesi olup, Batı kültürünü kendinde bulunduran Kafkasya incisidir. Azerbaycan kendi gelenekleri ile çok asırlık bir tarihtir. Dünyanın 11 ikliminin 9’nun bulunduğu Azerbaycan Büyük İpek Yolu üzerinde mimari bir merkezdir. Azerbaycan, kendine özgü doğası, eşsiz kültürü, gelenekleri, enfes mutfağı, son olarak, Kafkas dostluğu ve misafirperverliğine sahiptir. Bunlar yabancı topraklarda Azerbaycan’ı hatırladığınızda akla gelen ilk şey…

Azerbaycan’ın modernleşmesi ve ilerlemesi, sınırlarının ötesinde yaşayarak bile gözardı edilemez. Yapılan uzun vadeli girişimler, Azerbaycan’a önemli miktarda temettü getirdi.

Doğu ve Batı’nın birleştiği noktada bulunan Bakü’nün çok vektörlü dış politikası, devletin jeopolitik önemini güçlendirmesine izin verdi.

Bir zamanlar ünlü Amerikalı analist Zbigniew Brzezinski, Azerbaycan’ın jeopolitik açıdan önemini vurgulayarak, ülkeyi Hazar Denizi havzası ve Orta Asya’nın zenginliklerini içeren bir alan olarak adlandırdı. Bu sebepten Batı’nın pazarlarına bağlı bağımsız Azerbaycan petrol boru hatları ile bu, gelişmiş enerji kullanan ekonomilere doğal kaynaklara erişmek için önemli bir yol olarak bilinmektedir.

Devletin doğrulanmış adımları, sadece korumak için değil, aynı zamanda ülkenin hem Sovyet sonrası alanda, hem de ötesindeki etkisini arttırmak için etkili bir araç haline geldi. Dahası, bu, Azerbaycan topraklarının %20’nin BM Güvenlik Konseyi’nin dört kararına uymayan Ermeni işgal kuvvetlerinin Azerbaycan’a mahsus topraklardan derhal ve koşulsuz olarak çekilmesini talep eden işgaline rağmen gerçekleşmiyor.

Bu zorluklara rağmen, Azerbaycan, özellikle, Dünya Bankası Grubunun “İş Yapma” derecelendirmesindeki pozisyonunu önemli ölçüde geliştirerek, çeşitli yönlerden güvenle gelişmektedir. 2018 yılında Azerbaycan 57. sırada yer alıyordu, 2019’da dünyanın 190 ülkesi arasında 25 sıraya yükselmeyi başardı.

Fakat ne yazık ki, Azerbaycan’ın gelişimi herkesin işine gelmiyor. Ülke, Avrupa Birliği için büyük bir enerji gücü olarak çok önemli bir pozisyonda olmasına rağmen, pek çok siyasi merkezler yurttaşlarımızı devlete karşı çıkmaya zorlamak için kullanıyor.

Devlet Diaspora Komitesinin resmi istatistiklerine göre, dünyada 50 milyondan fazla Azerbaycanlı yaşıyor. Resmi olmayan verilere göre, Azerbaycan dışında, İran’da-30 milyon, Türkiye’de -3 milyondan fazla ve Rusya’da 2 milyon yurttaşımız bulunmaktadır.

Bunların büyük çoğunluğu gerçek vatanseverlerdir, fakat aynı zamanda vatanseverlik kavramını kelimenin ‘figüratif’ anlamında yorumlayan, bazı çevrelerin komutlarını yerine getiren ve her şeyde vatanlarını suçlayanlar da vardır. Bu gün devletimiz gerçekte başkalarının çıkarlarına hizmet eden, kendini “bizimki” kılığında takdim edenleri ortaya çıkarabilecek güce sahiptir.