GÜNCEL

Ulusal Azınlıkların Kuzey Makedonya’dan Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin Karar Kabul Edildi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, farklı ülkeler arasında saygı ve güvene dayalı entegre bir toplumun teşvik edilmesini gerektiren Kuzey Makedonya’daki Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin bir kararı kabul etti. Topluluklara yönelik özellikle Romanlara yönelik insan hakları ihlallerini önlemeye yönelik çabaların arttırılması üzerine duruldu.

Kabul edilen kararda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Makedonya hükümetine, Kuzey Makedonya Danışma Komitesi’nin 18 Mayıs 2022’de kabul edilen Beşinci Görüşünde yer alan gözlem ve tavsiyeleri dikkate alma çağrısında bulunmakta.

Çerçeve Sözleşmesinin uygulanmasının iyileştirilmesi için ülkedeki yetkililere sunulan tavsiyelerde, farklı topluluklar arasında saygı ve güvene dayalı bütünleşmiş bir toplumun teşvik edilmesi yönünde daha fazla adım atılması gerektiği belirtiliyor.

Ortak (Tek) Toplum Stratejisinin sürdürülebilirliğini sağlamak için yetkililerin üst düzey siyasi desteğe ihtiyaç duyulduğunu, bu bağlamda eğitim, medya, sivil toplum alanlarında finansmanların sağlanması gerektiği ifade edilmekte.

Kuzey Makedonya, Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesini 10 Nisan 1997’de onayladı.