Ufuk Derneği: Gençler Gelecekten Ümitli

Ufuk Derneği 1 Nisan 2017 tarihinde Üsküp’te Makedonya Türk gençlerinin katılımı ile bir gençlik çalıştayı düzenlemiştir. Çalıştayda Makedonya Türk gençlerinin sorunları konuşulmuş ve çözüm yolları aranmıştır. Özellikle dağınık coğrafyada yaşayan gençlerin iletişim sıkıntısı ve birbirinden habersiz oldukları düzenlenen çalıştayda gözlemlenmiştir. Çalıştaya katılan gençlerin eğitim, sosyo-kültürel, ayrımcılık gibi alanlarda sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca işsizlikten yakınan gençler, biran önce ülkenin normalleşmesi ve kalkınması için gereken adımların atılmasının gerektiğini savundular.

  1. Gençlik Çalılştayı Sonuç Bildirgesi

Türk gençlerinin refah seviyesini yükseltmek ile ülkeden göç etmelerini önleme amacıyla kurum ve kuruluşları gençlere destek vermeye çağırıyoruz;

Türk yerleşim yerlerinin altyapısının iyileştirilmesi için kurumlar çerçevesinde mücadele edilmesi ve ihtiyaçların ilgili kurumlardan talep edilmesini istiyoruz;

Eğitimde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktayız. Yıllardır bu yönde gerekli reformlar ve sorunların çözümü konusunda çalışılmadığı için Türkçe eğitimde durum her gün kötüye gitmektedir. Yetkililerin bir an önce kalıcı çözümler üretmelerini ve uygulamaların aciliyetle hayata geçirilmesi gerekmektedir;

Türk eğitimcilerin siyasi, etnik veya her ne sebepten olursa olsun, artan baskıların durdurulmasını beklemekteyiz.  Eğitimcilerimize ve öğrencilerimiz görev ve sorumluluklarını rahat yapmaları için siyasi baskının bir an önce kalkması gerekmektedir;

Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı sorunlara çözümler aramaya yönelmeliyiz. Dernekler varlığımız ve kültürümüzün yaşatılması için önemli yere sahiptirler. Farklı alanlarda çalışmalar yapan Türk derneklerine destek verilmesi gerekmektedir. Özellikle Makedonya Devlet Bütçesinden Türk STK’ların gerekli maddi desteği alması zaruridir;

Gelecek nesillerin Osmanlı döneminden kalma mimari eserlerin önem ve değerinin bilincinde olacak şekilde yetiştirmeleri gerekmektedir. Osmanlı’dan kalma mimari eserlerin korunması ve bakımı yönünde gelecekte daha ciddi adımlar atılmalıdır. Yetkili kurum ve kuruluşlar bu anlamda gerekli çalışmaları yapmaya cesaretlenidiyoruz. Ufuk Derneği olarak bu bağlamda yapılacak olan her çalışmanın arkasındayız;

Gençlerimiz bütün varlık aleminin can, mal, din, akıl ve nesil emniyetini önceleyen bir anlayışla, hayatı özenle yaşamalıdırlar;

Üsküp 2014 projesine milyonlarca avro harcayan iktidar Türk ve Osmanlı eserleri için tek kuruş harcamamıştır. Proje ile Üsküp Türk çarşısına adete ’’gölge düşürülmüştür’’. Devlet bütçesiden yapılan harcamalar ile bu ve benzeri projeler ile iktidar Osmanlı dönemi ve o dönemden kalma tarihi silmeye, gizlemeye çalışmış ve bu amacına belli boyutlarda ulaşmıştır;

Gençlik bir hazinedir ve geleceğimizin mimarı olarak görülmelidir. Bilinçli gençliğin inşası geleceğin inşasıdır;

Üniversitelerde eğitim alan gençlerin barınma, ulaşım ve güvenlik sorunları yıllardır devam etmektedir. Bu bağlamda devlet kuruluşlarının ve Türk kurumlarının gerekli girişimleri yapmalarını beklemekteyiz. Üniversite gençliği ülkemizin aydınlık geleceğidir ve daha iyi şartlarda eğitim görmeyi hak ediyor. AB standartlarına yakın bir eğitim ülkemizin önceliği olmalıdır;

Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın gençlere sunduğu eğitim ve araştırma fırsatlarının daha geniş bir kitleye tanıtılması ve dağıtımın şefaf olması gerekmktedir. Beli çevrelerin yararlandığı bu imkanlar ülkenin sadık vatandaşları Türklerin de vergilerinden karşılanmaktadır. Devlet kurumlarında ayrımcılığa karşı önlemler alınmalıdır;

Makedonya’daki Türk köy okullarının neredeyse tamamının spor sahası veya spor salonu yoktur. Gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için okulların altyapısının iyileştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz;

Köylerde spor sahalarının Spor Ajansı tarafından inşa edilmesi gençlerin serbest zamanlarını spor yaparak geçirmeleri ihtiyaçtan çok ötedir. Kötü alışkanlıklar ve teknoloji bağımlılığı yerine gençlerin spor yapması sağlıklı olması ve sosyalleşmesi ülkemiz için daha iyi bir geleceğin inşa edilmesini sağlayacaktır;

Gençlerin aktif olması için çeşitli spor külüplerine ihtiyaç vardır. Kurulacak bu tür külüplerin desteklenmesi gerekmektedir. Ayrım yapmaksızın başarılı ve idealist gençlere sahip çıkmalı. Siyasi veya herhangi bir sebepten dolayı gençlere yönelik ayrımcılık yapmak ve onların çalışmalarını desteklememek Makedonya Türklerinin zararınadır;

Her gencimiz değerlidir. Bütün Türk kurum ve kuruluşları gençlere açık olmalı ve öncelik vermelidir. Milletimizin geleceği için kilit yere sahip olan Türk gençlerine ülkemizde refah sağlanmalıdır. Makedonya Türkleri için gençlerin ülkeyi terk etmesi büyük bir kan kaybına sebeb olmakta ve Türk toplumunun varlığını riske atmak anlamına gelmektedir;

Ülke genelinde dağınık yaşayan Türk gençlerinin bağlarının güçlenmesi ve karşılaştıkları sorunları öğrenmesi gerekmektedir. Ortak bir mücadelede Türk gençlerinin alacağı sonuçlar çoğunluğun çıkarına olacağını düşünmekteyiz. Ufuk Derneği bu konuda üzerine düşeni imkanlar çerçevesinde yapmaya her zaman olduğu gibi bugün de hazırdır;
Makedonya’da ikincisini düzenlediğimiz ‘‘Gençlik Çalıştayı’nın’’ gelecek adına umut ve ilham verici olacağına inanır, gençlerimizin sesinin doğru adreslere ulaştırılacağı teminatı ile sorunlara çözümler üretileceği umudunu taşımaktayız. Son olarak gelecek dönemde daha kapsamlı çalıştayların yapılması kararı alınmıştır.

 

Saygılarımızla

Ufuk Derneği Yönetim Kurulu Adına

Dr. Elvin Hasan

Genel Başkan