EĞİTİM

UAESEB II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ DÜZENLİYOR

Ufuk Derneği’nin  üyesi olduğu Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği, II. Uluslarası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresini Düzenliyor.

 “Türk Dünyasını” Soğuk Savaşın sona ermesine paralel olarak Avrupa’nın doğusundan Uzak Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ortaya çıkan en önemli jeopolitik unsur olarak ifade etmek abartı olarak kabul edilmemelidir. Türk Dünyasını oluşturan ülke ve toplulukların demokratik birer millet olarak gelişmeleri, reel egemenliklerinde artış sağlayabilmeleri ve dünya barışına katkıda bulunabilmelerinin başlıca hamlesi bilgi toplumu doğrultusunda işbirliğine dayalı atılacak adımlardır. Son çeyrek asra bakıldığında bu geniş coğrafyadaki ilişkilerin giderek arttığı görülmektedir. Bu ilişkilerin politik, siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel olduğu kadar bilimsel olarak da geliştirilmesi Türk Dünyası’nın geleceği adına ihmal edilmemesi gereken bir davranış olarak değerlendirilmelidir. Hatta uzun vadede kültürel kimlik ve milli ortaklıklarımızdan yola çıkarak bilimsel birliktelik ile taçlandıracağımız çalışmalar hem Türk milletinin hem de Avrasya coğrafyasının kaderini belirleyecektir.

Bu doğrultuda Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) olarak;  2016 Yılının UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesi nedeniyle 1-4 Aralık 2016 tarihlerinde Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi’ni, 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında da Mühendislik ve Fen Bilimleri alanında Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi düzenledik.

Türk Dünyası’nın geleceğine yatırım yapmak ve bilimsel işbirliğine yeni bir katkı sunmak amacıyla, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi ve UAESEB tarafından 2018 yılında da II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi düzenleyeceğiz. Kongremiz; 7-8 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir. Bu kongrenin de gerek Türk Cumhuriyetlerinden gerekse diğer ülkelerden katılan bilim insanlarının Türk Dünyası’nın sosyal bilimler ve eğitim alanındaki meselelerinin tartışması ve ortak bir sonuç bildirgesinin yayınlanması bakımından son derece büyük katkılara matuf olacaktır.

Kongrede; Atatürk, Zeki Velidi Togan, Abay Kunanbayev, Cengiz Aytmatov, İsmail Gaspralı, Turan Yazgan, Aziz Sancar, Oktay Sinanoğlu, Kaşgarlı Mahmut, Edip Ahmet Yükneki, Bahtiyar Vahapzade, Necdet Koçak, Rauf Denktaş, Sadık Ahmet,  gibi geçmişte ve günümüzde Türk bilimi, kültürü, tarihi ve eğitimine hizmet etmiş kişilere ithaf edilen oturumlar yapılması planlanmaktadır.

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimlere dahil olan doçentlik bilim alanlarını temel alan sınıflandırma esasına göre düzenlenecek bu kongrede olduğu gibi,  ortak bilimsel kongrelerin başta ekonomi, yönetim, kültür gibi sahalar olmak üzere birçok alanda; iletişim ve işbirliği süreçlerinin de başlangıcı olacağı düşünülmektedir.

Bu anlamda eğitim sendikalarımız arasında yapılan bu faaliyet kendi kabını aşarak kurulan irtibatlar ve iletişim köprüleri sayesinde başta yerel yönetimler ve bürokrasi olmak üzere ticaret ve sivil toplum gibi alanlarda da yeni işbirliği sahaları oluşturacaktır. İşbirliği platformlarındaki bilimsel çalışmalar; gelişme, sınır aşan sorunlara yönelik çözümler üretme, siyasi ve kültürel yakınlaşmayı arttırma, yeni ortaklıkların tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır. 7-8 Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek ve sadece Türk Eğitim-Sen ve UAESEB’e bağlı kuruluşların üyelerinin katılımına açık olan II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresinin Türk bilimine katkılar sunmasını, Türk Dünyasının birliğine ve dirliğine yönelik politikalar üretmesi hususunda faydalı olmasını diliyoruz.

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

02 Nisan 2018 : İlk Çağrı

03 Mayıs 2018: Kongre Kayıt Sayfasının İnternet Üzerinden Erişime Açılması

15 Eylül 2018 : Özet Gönderimi İçin Son Tarih

01 Ekim 2018 : Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Edilmesi

01 Kasım 2018: Bildiri Tam Metinlerinin Gönderileceği Son Tarih

6 Aralık 2018 : Ulaşım, Kongre Oteline Giriş ve Kongre Kayıtlarının Yapılması

7-8 Aralık 2018 : Açılış, Kongre Bildirilerinin Sunulması, Özel Oturumlar, Kapanış ve Sonuç Bildirgesinin Sunulması

9 Aralık 2018 : Kongre Otelinden çıkışların yapılması