Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2022/23 Akamedik Yılında Öğrencisiz Kaldı

2022-2023 akademik yılında hiçbir öğrencinin kayıt yapmamasıyla kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Üsküp ‘Kiril ve Metodiy’ Üniversitesi bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada önemli eleştiriler var. Yapılan yazılı açıklamayı olduğu gibi yayınlıyoruz:

Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Blaje Koneski Filoloji Fakültesi dahilinde çalışan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kapılarını öğrencilere akademik 1976/1977 yılında açmış, yerli, köklü, maddi kazanç güdümlü olmayan, alanda en kaliteli yüksek öğretim kurumu olarak, bu akademik 2022/2023 yılında ilk defa birinci sınıfta öğrenci alamadı.

Kurulmasından bu yana her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ve gayretleriyle ikişer misafir öğretim üyesine ev sahipliği yapmıştır. Bölüm dahilinde bir de 1991 yılından itibaren bir Macar okutman misafirimizle Macar okutmanlığı, 1992 yılından bu yana da ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin ilgisine hitap eden ayrı bir grup çalışmakta, böylelikle üç yabancı elemanla, Kuzey Makedonya’nın hem Türkiye Cumhuriyeti hem de bir Avrupa Birliği ülkesi olan Macaristan Cumhuriyeti’ne köprü vazifesini görmektedir.

Kuzey Makedonya Türklüğünün bayrağını 46 yıldır taşıyan bu kurum, devletin özel ilgisi ve yerli Türk aydınlarının gayretleriyle kurulmasına rağmen, son 10-12 yılda her taraftan yıldırılmaya, dağıtılmaya, dışlanmaya, özellikle de tamamen unutturulmaya gayret edilmiştir.

Bu vahim durum hele hele 2017 yılında Bölümün 40. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında göze çarpmıştır. Düzenlenen uluslararası sempozyuma 50’nin üzerinde yerli ve yabancı bilim insanının katılmasına rağmen, ne yerli ne de Türkiye Cumhuriyeti’ne ait hiçbir Türk kurumundan destek görülmedi, tüm talepler reddedildi veya cevap bile verilmedi.

Üsküp Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün bunca uzun ve başarılı çalışmasından kimlerin rahatsız olduğunu derin derin düşünmek gerekir.

Ülkenin her kasaba ve köyüne, devletin her kademesine yıllarca kadro yetiştirmiş, Balkanlar ve Kuzey Makedonya Türkolojisi zikredildiğinde, alanın olmazsa olmazı olan bu Bölüm; kabul edilse de edilmese de, Türk dil, Türk edebiyat ve Türk eğitim bilimi alanında uluslararası platformda tanınmış ve kabul görmüş, Makedonya Türklüğünün şüphesiz en parlak kurumudur.

Kuzey Makedonya Türklüğünün gözdesi olmaktan çıkarılırken, yerel medyada sadece özel üniversitelere yer verilmekte, bu kurum unutturulmaya çaba gösterilmekte, sırf ve sırf Türklük uğruna bu şartlar altında çalışmaya devam eden Bölüm hocalarının elleri öpülmesi yerine, görmezlikten gelmeye çalışılmaktadır.

Her şeye rağmen sesini çıkarmayan, kendini övüp kendi reklamını yapmayan, ama birilerinin de bu Türklük çabalarını görmesini bekleyen bu kurum, artık kapanma tehlikesiyle yüz yüzedir.

Yerli Türk siyasiler ve medyası tarafından tamamen unutulan bu kurumun Kuzey Makedonya Türklüğünün garantisi ve temel direği olduğu unutulmaktadır.

Bu durumun sonucu olarak, 46 yıldan sonra Üsküp Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bu akademik 2022/2023 yılında ilk defa öğrenci kabul edemedi. On yıl önce birinci sınıfta 90 öğrenciden, son yıllarda öğrenci sayısı gitgide düşmekteydi ve geçen akademik yılda ilk defa grup kurma tehlikesi kıl payı atlatılmıştı. Fakülte Dekanı kararıyla bölümlerde grupların açılması için en az beş öğrenci gerekmektedir. Bu akademik yılda ise ana dili Türkçe olan gruba üç, ana dili Türkçe olmayan gruba ise iki öğrenci başvurmuştur. Gruplar kurulamadığı için, kaydolanlar da, maalesef, evraklarını çekmek zorunda kaldı.

Yüksek lisans ve doktora programları haksız rekabetin sonucu olarak birkaç yıldır zaten açılamıyordu, ama şimdi lisans programlarına da öğrenci alınamadı. Bu da Bölümün tüm çalışmalarını etkilemektedir. Öğrenci olmadan, yeni eleman ve asistan alınamayacaktır, bu da Bölümün kapatılmasına yol açacaktır.

Her zaman sessiz ve tarafsız kalan, siyasi ve toplumsal kavgaları geçici bilen, bunlara taraf olmayan, başta Türk halkına hiçbir çıkar ve art niyet gütmeden hizmet eden bu Bölüm, maalesef artık kapatılmayla yüz yüze kalmıştır. Bundan ötürü, ister istemez sesimizi çıkarmak zorundayız.

Bölüm kapatıldığı halde, bu öğretim kadrosu her zaman ülke dışında yabancı üniversitelerde kendine yer bulabilir, hatta çok daha iyi çalışır ve yaşar, ancak Kuzey Makedonya Türklüğünün bu muazzam kalesinin kapatılmasının kimin işine geldiği, kimin çıkarına olduğu, kimin ekmeğine yağ sürdüğünü bu toplumun derin derin düşünmesi gerekir.

Üsküp Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kapatıldığı halde, Kuzey Makedonya Türklüğü yok olmaya gidecektir, çünkü altı yüzyıl ayakta kaldıktan sonra, ithal Türklükle ve çeşitli çıkar gruplarının şüpheli çalışmalarıyla bu işler yürümeyeceği kesindir.

Bu Bölüm, Kuzey Makedonya Türklüğünün garantisidir.

Kapatıldığı halde, Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede bir daha böyle bir kurumun yeniden açılmayacağı kesindir. Bu Üniversite hiçbir zaman derinlemesine araştırma yapmadan, bir gecede bir kararla kurum kurmamıştır.

Yetkili kişi ve kurumların, hele hele Türk medyasının bu Bölümle hiç ilgilenmemesi çok düşündürücüdür, bu da Bölüm üyelerini derin bir şekilde üzmektedir.

 

Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi
‘Blaje Koneski’ Filoloji Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü