SAĞLIK & SPOR

Tüm COVİD-19 Önlemleri Kaldırılıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonunun(BHK) son toplantısında COVİD-19 vaka sayıları ve ülke çağındaki genel pandemi durumu ele alındı. Komisyondaki görüşe göre hastane, eczane, toplu taşıma ve bakım evlerinde maske zorunluluğu dışındaki tüm önlemlerin kaldırılmasını teklif ediliyor.

Komisyon ayrıca, vatandaşların sık sık el yıkaması, dezenfeksiyon ve sosyal mesafenin korunması gibi kişisel korunma ve hijyen tavsiyelerine uyma çağrısında bulunuyor. Komisyon aşılanmanın pandemi ile mücadelede en önemli silah olduğunu belirtirken, aşı olmayanları aşılanmaya davet ediyor.

Komisyon tavsiyelerinin önümüzdeki ilk Bakanlar kurumu toplantısında görüşülüp karara bağlanması bekleniyor.