GÜNCEL

TGK Kuzey Makedonya Türk Gençleriyle Münazaralar Düzenliyor

Türk Gençlik Kulübü, Kuzey Makedonya’nın genelinden gençlerle münazaralar düzenliyor. Ülkemizin her yerinden gençlerle düzenlecek münazara etkinliği ile öğrencilerin kendine güven ve sorumluluk duygularının gelişmesi, toplum içinde kendini ifade edebilmeleri, savunma, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek vermek, herhangi bir konuda farklı görüşleri, mantık yürütme, tezleri istatistiki bilgilerle savunmak, antitezler üretme yeteneğini geliştirmek ve yeni düşünceler ortaya koyma yeteneğini geliştirmek hedefleniyor.
COVID19 salgını sebebiyle online ortamda gerçekleşecek olan münazaralara katılmak isteyenler, Türk Gençlik Kulübü’nün Facebook ve İnstagram hesapları üzerinden, 2-9 nisan tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler.
-Facebook: Kuzey Makedonya Türk Gençlik Kulübü
-İnstagram:@turkgenclikkulubuu

Peki münazara nedir?
Münazara, bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini çarpıştırdıkları bir tartışma platformudur.

1.)Konu:Çevrenin korunmasında yasalar mı,bilinç mi etkili olur?
Hedef:Münazara sonucunda gençlerin çevrenin korunması hakkındaki düşünceleri,bilinç ve yasalar arasındaki bağ konusunda yeni düşüncelerin ifade edilmesi.

2.) Konu:Sosyal medya dünyasına artan ilgi ve gerçek dünyanın hayatımızdaki yerin azalması iyi bir durum mu?
Hedef:Sosyal medyanın hayatımızda ki yeri ve gerçek günlük yaşantımıza etkilerini tartışmak ve konuyla ilglili gençlerin görüşlerini ortaya çıkarmak.

3.) Konu:İnsana yanlış yaptıran kendisi midir yoksa toplum mu?
Hedef:Sosyal bir varlık olan insanın,üyesi olduğu toplumla olan ilişkisi, toplumun insana ve insanın topluma olan etkisi hakkında fikirler.

4.) Konu: Gelenekler gelişmenin önünde engel midir?
Hedef: Hayatın bir parçasını teşkil eden, insanın sosyal hayatını etkileyen gelenek ve göreneklerin, toplumun gelişmesi açısından olumlu veya olumsuz etkileri

5.) Konu:Kadın ve erkeğin eşitliği tartışılabilir mi?
Hedef:Yüzyıllardır devam eden kadın erkek eşitliği konusunda, günümüz gençlerinin tavrı ve önemsedikleri noktalar.

6.)Konu:İnsan neden sürekli arayış içindedir?
Hedef:İnsanın yüzyıllardır yaptığı arayışları, arayışları sayesinde elde ettiği kazançları ve bunun sebeplerinin enine boyuna tartışılması.