TÜRK DÜNYASI

Soykırım Mağduru Avrupalı Yahidiler, Doğu Türkistan’daki Soykırıma Karşı Harekete Geçti: BİR DAHA ASLA!

Avrupalı Yahudi gençlerden oluşan bir aktivist grup, “Bir Daha Asla, Şimdi!” başlıklı bir kampanya ile Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında soykırıma uğrayan Uygur ve diğer Türk halkları için harekete geçtiklerini duyurdu.

Aktivistler kurdukları internet sitesinde 1 milyonun üzerinde Uygur Müslümanın endüstriyel çaptaki toplama kamplarında tutulduğunu, Çin hükûmetinin Müslüman azınlığa acımasız beyin yıkama, işkence, insanlıktan çıkarma gibi yöntemler ile baskı uyguladığını belirtti.

Aktivistler, Çin’den sızan belgelerin insanların domuz yemeye, alkol kullanmaya ve Müslümanlıklarını inkar etmeye zorlandıklarını ifade ettiler. Yine aynı metinde tutuklulara zorla hap verildiği, çeşitli enjeksiyonların kullanıldığı ve Uygurların tıbbi deneylere hatta organ kaçakçılığına maruz kaldığı ifade edildi.

“ÇİN, AVRUPALI DEĞERLERE TEHDİT OLUŞTURUYOR”

Yahudi aktivistler, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandılar:

“Milyonlarca insan endüstriyel toplama kamplarında tutuluyor. Devletsizlik ve soykırıma maruz kalan bir halk olan Yahudiler olarak sessiz kalamayız. Her yıl ‘Bir daha asla!’ diyoruz ancak bunun boş bir laftan daha fazla olması gerekmektedir. Bu nedenle antisemitizm ile mücadele ediyoruz. Bu nedenle derhal Uygurlar ile dayanışma içerisinde olmamız gerektiğine inanıyoruz. Soykırıma karşı olabildiğince sesimizi çıkarmamız bize tarihimiz tarafından zorunlu kılınmıştır. Bir daha asla, Şimdi!

Yahudi hakları ile insan hakları için verilen mücadele birdir. Bu felsefe ile ‘ayağa kalmanın ve Uygur kültürel soykırımını durdurmanın tam zamanı’ diyoruz. Genç Avrupalılar olarak toplumumuzdaki çeşitliliği korumaya ve güçlendirmeye çalışıyoruz. Çin bu değerlere bir tehdittir. Çin’in global bir süper güç olduğu dünyanın nasıl şekilleneceğini göstermek için hale bir şansımız var.”

AVRUPA BİRLİĞİ’NE SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Aktivistler ayrıca change.org‘da Avrupa Birliği’nden Uygurlara karşı işlenen insan hakları suçlarına karşı Çin’e yaptırım uygulanmasını talep eden bir imza kampanyası başlattılar. Bu talepler arasında, “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi” uyarınca Uygurlara uygulanan soykırımın tanınması; Avrupa Birliğinin ve üye ülkelerinin Çin’e ve sorumlu kişilere karşı Uluslararası Magnitsky Yasası uyarınca ekonomik ve diplomatik yaptırımlar uygulaması; Uygurların ve diğer zarar gören etnik azınlıkların Avrupa’ya iltica taleplerine hızlı ve olumlu cevap verilmesi; uluslararası ve Çinli şirketlerin sorumlu olarak görülmesi ve Uygurlara uygulanan baskılara, angarya uygulamalarına karşı durmamaları ve kar elde etmeleri halinde bunlara boykot uygulanması; Doğu Türkistan’a özel raportör yada temsilci yollanarak Uygurların ve diğer Müslüman azınlıkların yaşadıkları zulümlerin belgelenmesi ve uluslararası kamuoyuna kanıt olarak sunulması da yer aldı.