SİYASET

Rama: Arnavut Platformu Üsküp’te Hazırlanmıştı, Ben Sadece İletişimi Kolaylaştırdım

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Makedonya’da yaşanan son gelişmeler ve Arnavut siyasi partilerinin ortak deklarasyonu (platformu) konusunda ülkesindeki basın mensuplarına konuştu. Rama açıklamalarında, Makedonya’da Arnavutların ne geçmişte, ne şimdi, ne de gelecekte sorun teşkil etmeyeceklerini, ’’Tiran Platformu’’ suçlamalarının ise siyasi bir oyun olduğunu belirtiyor. Diğer yandan Arnavutların Makedonya’da kurucu unsur olduklarını, bu doğrultuda sahip oldukları hakların kimse tarafından ödül olarak görülüp verilemeyeceğini söylüyor.

Rama ayrıca: ’’Arnavut siyasi partilerinin ortak platformu Üsküp’te yazılmış ve partiler tarafından kabul edilmiştir. Benim platformun içeriği için değil, siyasi partiler arasındaki iletişim konusunda yardımcı olma onurum ve sorumluluğum vardı’’dedi.

Açıklamalarında Rama bölgede yaşanan son gerilim ve krizlerin, siyasi kaynaklı olduğunu, ülkelerde gerçekleşen ve gerçekleşecek seçimlerin de bu konuda etkisinin olduğunu söylüyor. Rama’ya göre bu krizler gerçekliliğe sahip değil.