SİYASET

Nüfusu %20’nin Altındaki Toplulukların Hakları Yasası Meclisten Geçti

İki yılı aşkın bir süredir Topluluk Haklarının Sağlanması Ajansı tarafından yürütülen yasa değişiklik maratonu bugün Mecliste yapılan oylama ile sonuçlandı. Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde nüfusu %20’nin altındaki toplulukların hakları yasası geçmiş dönemlerde de gündeme gelmiş ancak mevcut iktidar ve Ajans yönetiminin girişimleri ile resmi prosedürler başlatılmıştı. Birçok fırsatta topluluklar ve Ajansın yasasının yetersiz olduğu uluslararası raporlarda yer almıştı. Mevcut yasal değişiklikler için Ajans tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde AGİT Üsküp misyonu ve Avrupa Birliği Delegasyonlarından destek alınmıştı. Yasanın hazırlanmasında üyeliğini konuya ilgili tüm kurum temsilcileri ve nüfusu az olan toplulukların sivil toplum temsilcilerinin oluşturduğu çalışma grubu yaparken, prosedür gereği Adalet Bakanlığı hükğmet ve Meclis ayaklarını Ajans ile kordinasyon halinde yürüttü. Yeni yasal düzenleme ile başta topluluk haklarının tanımı, Ajansın yetki ve sorumlulukları gibi hususlarda ciddi iyileştirmeler getirilirken, devlet kurumları, enstitüler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve katılımcı forumlar konusunda maddeler yer almakta.