NDİ Anketi: Vatandaşların Çoğunluğu Hükümetin SDSM Tarafından Kurulması Gerektiği Görüşünde

Amerika merkezli NDİ (National Democratic İstitute) kuruluşu Makedonya’da gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Açıklamada anketin 17-22 mart tarihleri arasında düzenlendiği bildiriliyor.

Ankete katılanların %51,4’ü Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ve koalisyonunun hükümeti kurmaları gerektiği görüşüne sahip oldukları belirtiliyor. Buna karşı katılımcıların %30,3’ü SDSM ve koalisyonunun hükümeti kurmaması gerektiği görüşünde.

Katılımcıların %40’lık bölümü oluşan yeni Meclis çoğunluğunun Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini vermemesine karşın hükümetin kurulabileceğini belirtirken, bu duruma karşıt görüşlülerin oranı %34.

Mevcut siyasi krize Vmro-Dpmne’nin sebebiyet verdiğini düşünenlerin oranı %15,6 iken, krizin sebebibin Cumhurbaşkanı İvanov olduğunu belirtenlerin oranı %14,7.

Siyasi krizden çıkış için Meclis çoğunluğunun hükümeti kurması gerektiğini düşünenlerin oranı %33 olarak görülürken, krizden çıkışın yeni erken parlamento seçimleri olduğunu düşünenlerin oranı %21.