GÜNCEL

Merkez Jupa Şeffaf Çalışma Alanında İlerledi, Plasnitsa Şeffaflık Konusunda Sınıfta Kaldı

Sivil İletişim Merkezi, Aktif Şeffaflık Endeksi’ne göre,  98 kurumu, yani Hükümeti ve tüm bakanlıkları ve belediyeleri içeren, kamuya açık bilgilerin proaktif olarak yayınlanmasına göre, kurumların yıllık düzenli sıralamasını açıkladı. Bu yıl birinci sırada Savunma Bakanlığı, ikinci sırada Başbakanlık ve üçüncü sırada Manastır belediyesi yer almakta.

Türklerin çoğunluğu oluşturduğu belediyelerde Merkez Jupa’da iyileşme yaşanırken, Plasnitsa şeffaflık konusunda sınıfta kaldı.

Yüzde 88 ile Merkez Jupa, aktif şeffaflık açısından bölgede yıllardır tartışmasız ilk sırada yer alan Ohri’nin önceliğini devraldı. Sadece bir yılda Merkez Jupa aktif şeffaflığını yüzde 33 artırdı. Merkez Jupa Güneybatı belediyeleri arasında bölgenin en şeffaf belediyesi oldu.

Diğer bir Türk belediyesi Plasnitsa ise bölgenin son sırasında yer alırken, belediye ve diğer devlet kurumları arasında da son sıralarda yer aldı.