AVRUPA

Kişisel Vergi İadesi Devam Ediyor, 31 Aralık’a Kadar 17.000 Çiftçi Toplam 80 Milyon Denar Alacak

Bu yıl 31 Aralık’a kadar yaklaşık 17.000 çiftçiye, 80 milyon denarlık kişisel gelir vergi iadesi yapılmalıdır. İade, çiftçilerin 2018 yılında hasılat yaptıkları tarımsal ürün satışlarından elde ettikleri geliri ifade eder.

Gelir vergisi iadesi şartı, çiftçilerin, hasılat yaptıkları kişisel gelir vergisi ile vergilendirilen  tarım ürünlerin satışından elde edilen gelirden mada diğer gerekçelerle başka hiçbir kazanç elde etmemiş olmalarıdır.

Çalışan, malını kiralayanlardan veya şans oyunlarından gelir elde eden çiftçilerin ile emekli olanlar da vergi iadesi almazlar.

2018’de kabul edilen Kişisel Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan en son değişikliklerle, tarımsal ürünlerin satışından elde edilen gelir eşiği 300.000’den bir milyona yükselmiştir ve birincil ticari faaliyeti tarım olan vatandaşlar ülkede 20.000 denar’a kadar gelir vergisi iadesi almaya hak kazanmıştır.