İbrahim: Yeni Hükümetle Birlikte Türkler Hak Ettikleri Saygıyı Ve Değeri Görecekler

Türk Hareket Partisi Milletvekili Enes İbrahim bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Vmro-Dpmne ve koalisyonunun Türkleri manipüle etmek istediğini ancak son seçimlerde ezici bir çoğunluğun Vmro-Dpmne ve koalisyonuna karşı oy kullandığını söyleyerek, çok yakında kurulacak olan yeni hükümetle birlikte Türkler de hak ettiği saygı ve değeri göreceklerini ifade etti.

Enes İbrahim’in basın toplantısında konuştuklarını olduğu gibi yayınlıyoruz:

” 11 yıllık iktidarı boyunca VMRO-DPMNE ve koalisyonunun yürüttüğü hükümet nüfusu az olan tüm etnik topluluklara karşı yıkıcı bir siyaseti yürütmüştür. Geçmiş dönemde bu etnik toplulukların haklarının ilerletilmesi ve yaşam standartlarının arttırılması konusunda hiçbir strateji, uğraş ve amaçları olmadığı gibi, aksine bu alanlarda gerileme yaşanmıştır. Bu utanç verici durum Türk toplumu için de geçerlidir. Ne yazık ki VMRO-DPMNE önderliğindeki koalisyon söz konusu Türkler olduğunda çifte standartlara başvurmuş, toplumun tüm kademelerinde Türkleri dışlamış, görmezden gelmiş, hatta ve hatta Türklerle alay etmiştir.

Ohri Çerçeve Anlaşması şeffaf ve doğru bir şekilde uygulanmadığı için Türklere haksızlık yapılmıştır. Kamu kurumlarında çalışan Türklerin oranı hala beklenenden çok düşük, daha doğrusu olması gereken oranın yarısına bile erişilmiş değil.  Ağırlıklı olarak Türklerin yaşadıkları köylerde normal ve sağlıklı bir hayat için temel şartlar bile eksiktir. Özellikle doğu Makedonya’daki soydaşlarımız kendi kaderlerine terkedilmiş, adeta orta çağ şartlarında yaşam mücadelesi vermektedirler.

Bütün bu şartlar göz önüne alındığında son dönemlerde VMRO-DPMNE’nin Türkleri yine ve yeniden kullanmak istemesi kabul edilemez bir durumdur. VMRO-DPMNE’nin Türklere karşı olan tutumu ortadadır. Yaptıkları yolsuzlukları ört bas etmek isteyen ve hesap vermekten kaçmak isteyen VMRO-DPMNE milletvekilleri Türk ve diğer nüfusu az olan etnik toplulukları manipüle etmeye devam ediyorlar. Ancak Makedonya’da yaşayan Türkler ülkesine sadık ve onurlu vatandaşlardır. Türkler hiç kimsenin utanç verici emellerine alet olamazlar. Türk Hareket Partisi soydaşımızın yanında olmaya devam edip, saygınlığımızı geri kazanmak için duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Çok yakında kurulacak olan yeni hükümet Makedonya’da özgürlük ve demokrasi değerlerini tekrar geri kazandıracağı gibi, bütün vatandaşların sıkıntılarını gidermek için uğraş verecektir. Türkler de yeni hükümetle birlikte hak ettikleri saygı ve değeri görecekler”.

Basın toplantısında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplayan İbrahim, Vmro-Dpmne ve koalisyonunu engellemelerine rağmen birkaç gün içerisinde yeni Meclis Başkanı’nın seçilmesini beklediğini söyledi.