GÜNCEL

Hükümet’ten Garantili Asgari Yardım Alma Hakkı

Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan yaptığı açıklamada Hükümet’ten garantili asgari yardım alma hakkının tanındığını belirtti.

Hasan, asgari garantili yardım hakkına sahip olunabilinmesi için, tüm aile fertlerinin gelirinin daha önceden olduğu gibi son üç ay yerine şimdi son bir ay göz önüne alınarak ve ailenin toplam gelirinin ortalama miktarı esas alınarak belirleneceğini söyledi.

Yardım miktarı hanehalkı sayısına ve yapısına bağlı olacaktır, ve tek kişilik bir aile için 4.000 denar ile 5 yetişkin üyeden oluşan bir aile için 10.000 denar arasında değişmektedir.

Garantili asgari yardım talebi, Çalışma ve Sosyal Politikalar bakanlığının şubelerine gönderilir.

Sosyal hizmet merkezleri hakkında daha fazla bilgi, aşağıdaki internet adresinden bakabilirsiniz:

http://www.mtsp.gov.mk/institucii.nspx