Hükümet, Mali Destek Sunulacak Yasayı Onayladı

Bakanlar Kurulu’nun 91. oturumunda Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı tarafından önerilen Enerji Krizi ile Mücadelede Sosyal Olarak Savunmasız Kategorideki Vatandaşların Mali Desteklenmesine Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

Kanun Tasarısının amacı, bir enerji krizi koşullarında en savunmasız vatandaş kategorilerine mali destek sağlamaktır.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir sonraki aydan başlamak üzere dört aylık bir süre için ayda 3.000 denarlık mali desteğin alınması planlanmıştır. Buna göre mali destek şunlar alacaklar:

– yaşlılar için sosyal güvenlik hakkından yararlananlar;
– özel bir ekin kullanıcıları;
– maluliyet nedeniyle tazminat hakkından yararlananlar;
– başka bir kişiden yardım ve bakım için tazminat kullanan ve engellilik nedeniyle tazminat hakkını kullanmayan engelli ve sağlık durumunda kalıcı değişiklik olan kişiler;
– garantili asgari yardımın kayıtlı lehtarları olan bekar ebeveynler.

Ayrıca işsizler için – parasal tazminat şeklinde maddi güvence hakkından yararlananlar için, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir sonraki aydan başlayarak dört aylık bir süre için ayda 3.000 MKD mali desteği sağlanacak.

14.000 MKD’ye kadar emekli maaşı alma hakkından yararlananlar için aşağıdakiler sağlanacak:

– Aylık 11.525 denarı aşmayan bir emekli maaşına dayalı gelir elde eden hak sahiplerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aydan başlamak üzere dört aylık bir süre için 1.500 denarlık mali destek;
– 11.526 denar aylık emekli maaşına dayalı gelir elde eden hak sahiplerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aydan başlamak üzere dört ay süreyle ayda 750 denarlık mali destek sunulacak.