SİYASET

Hükümet Gizli Bilgilerle İlgili Hazırladığı Bir Yasa Tasarısını Kabul Etti

Hükümete göre, yeni taslak yasa, NATO ve AB entegrasyon süreçleriyle uyumlu olarak ülkedeki kripto güvenliğini düzenleyen bir tüzüğün kabul edilmesinde yasal bir temele hazırlık yaratılıyor. Uluslararası örgütlerle gizli bilgilerin paylaşımı sırasında bilgilerin güvenliğini sağlamak açısından Gizli Bilgiler Güvenliği Müdürlüğün yetkilerini genişletme ihtiyacı doğdu. Deniliyor.