Gençlik İçin Yeni Bir Ulusal Strateji Taslağının Hazırlanması Başlıyor

Gençlik ve Spor Ajansı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Üsküp’teki AGİT Misyonu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile işbirliği içinde gençlik 2023-2027 için yeni bir Ulusal Stratejinin geliştirilmesine başlanması vesilesiyle bir etkinlik düzenliyor.

Ulusal Gençlik Stratejisi 2023-2027’nin geliştirilmesine devlet kurumları, yerel özyönetim birimleri, sivil toplum kuruluşları, uluslararası toplum ve gençlik politikalarına yönelik diğer tüm paydaşlar dahil edilecektir.