AVRUPA

Gelecek Hafta Özel Arazide Fotoelektrik Santraller Kurma Çağrısı Başlıyor

Bu çağrı dört kategoriye ayrılmıştır:  0 ila 200 kilowatt iki megawatt kurulu güce sahip fotovoltaik paneller, beş megawatt gücünde 200 ila 500 kilowatt saatte, on megawatt gücünde 500 ila 1.000 kilowatt saatte ve ayrıca 1000 ila 3.000 kilowatt saatte yine 10 MW gücünde kurulu fotovoltaik paneller.

Özel arazide fotovoltaik enerji santralleri kurmak isteyen tüm  kişi ve şirketler, gelecek hafta Hükümet tarafından ilan edilecek çağrıya başvurabilirler.

Başbakan Yardımcısı Koço Angyuşev ‘e göre, hane halkının sahip olduğu alanların büyüklüğü konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Sadece projeyi uygulamak için finansal yeterliliklerini kanıtlamaları gerekecek. Angyuşeve göre bu dört gruba ayrılmanın sebebi büyük yatırımcıların küçük yatırımcılara rekabet etmesini önleyecektir.