SİYASET

Etnik Toplulukların Temsilcileri Meclis’te Toplandı

Nüfusu %20’nin altında olan toplulukların hakları yasası Meclis gündeminde. Geçtiğimiz hafta yasa Siyasal Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler komisyonunda görüşüldü. Komisyonda THP Genel Başkanı Enes İbrahim, yasa hakkında uzman ve STK temsilcilerin görüşlerine yer vermek amacıyla açık bir oturum düzenlenmesi gerektiğini ifade ederken, komisyonun açık oturum düzenlemesini talep etti. Teklife TDP milletvekili Hasani de desteklerken 19 Kasım 2019 tarihinde yasa değişikliği hakkında açık oturum yapıldı.

Kuzey Makedonya Meclisinde ” nüfusu %20’nın altında olan toplulukların hakları ”yasa teklifi açık oturumda ele alındı. Oturuma milletvekilleri, devlet kurum temsilcileri, sivil toplum temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, eski siyasetçiler ve vatandaşlar katıldılar.

Toplulukların Haklarının Gerçekleştirilmesi Ajansını (THGA) temsilen, yasal düzenlemenin gereksiminden ve yeni yasa teklifinin hazırlanma sürecinden söz eden Ajans Müdürü İlhan Rahman yeni yasa teklifi ilgili tüm devlet kurumlarının temsilcileri ve nüfusu az olan toplulukların sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı çalışma grubu tarafından hazırlandığını, ayrıca AGİT Üsküp misyonu ve Avrupa Birliği tarafından desteklendiğini belirtti.

Yeni yasal düzenlemelerle Ajans’ın artık nüfusu az olan toplulukların haklarının sağlanması, geliştirilmesi ve korunması alanlarında yetkili olacak, çalışma alanında net yetkilerle donatılacağını ifade eden Rahman beklentilerinin yasa teklifinin en kısa zamanda Meclis’te kabul edilmesidir.