SİYASET

Enes İbrahim: Siyasette İlkesizlik ve Tutarsızlıkla Bir Yere Varılmaz

Venedik Komisyonu veya resmi adıyla Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu dün Meclis’te nüfusu az olan etnik toplulukların Milletvekilleri ile ‘’Dillerin Kullanım Yasası’’ üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili Türk Hareket Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim sitemize özel açıklamalarda bulundu. İbrahim, dillerin kullanım yasası nüfusu az olan etnik toplulukları negatif bir yönde etkilemezken, esas nüfusu az olan etnik toplulukların haklarını iyileştirmeme, dillerin kullanımı gelişmemesi, yasal ve anayasal haklarının uygulanmaması büyük bir sorundur. Türk dili bir çok belediyede resmi olsa da uygulanmamaktadır. Türkçe eğitim anayasal hakkımız olmasına rağmen bazı bölgelerde Türkçe eğitim yok, Türkçe eğitim görülen okullarda Türk dilini bilmeyen öğretmenler mevcut, dönem dönem kitap sıkıntısı yaşanmaktadır. Aslında nüfusu az olan etnik toplulukların partileri (istisnalar hariç) süreklilik, tutarsızlık ve ilkesizlik üzerine siyaset yapmaktadırlar. Mesela dün Ohri Çerçeve Anlaşması’nın çok iyi olduğunu söyleyen siyasi partiler bugün anlaşmanın kötü olduğunu dile getiriyorlar veya mevcut iktidarın ülkeyi böleceğini iddia ediyorlar ama şimdi mevcut iktidara transfer oldular, oluyorlar ifadeleri kullandı.

Enes İbrahim devamında mevcut seçim modelinden kaynaklanan sorunlardan dolayı nüfusu az olan etnik toplulukların partileri seçimlere bir ittifak ile giriyorken, seçimlerden sonra kolayca safını değiştirip farklı daha doğrusu iktidar ile ittifak ile yapıyorlar. Bu tür transferler sadece üç beş kişi koltukta otursun diye yapıldığından toplumsal çıkarlar büyük ittifaklarda ikinci veya üçüncü plana düşmektedir. Bu yüzden yeni bir seçim modeli ile nüfusu az olan etnik toplulukları seçimlere tek başlarına çıktıklarında şahsi değil kolektif veya toplumsal çıkarlar ön plana gelecektir. İktidar olma hırsıyla transferler devam ettiği sürece toplumsal çıkarların veya yasal ve anayasal haklarımızın uygulanmasını beklemek bir abezle iştigaldir. Çünkü bir siyasi güce sahip olmadan veya başka ittifakların gücünün arkasına dayanarak gerek Türkler gerek diğer nüfusu az olan etnik toplulukları saygınlığını da  kaybettiğini belirtti.

Belli bir topluluğa hak verilmesine destek vermekteyim, bir kültürün tanıtılması veya bir dilin kullanımın geliştirilmesine elbette destek veririm. Bu ülkemiz ve coğrafyamızın bir zengilliğidir ancak nüfusu az olan etnik toplulukların da talep ettiği haklarının geliştirilmesi ve uygulanması için büyük siyasi güçlerin de desteği gerekmektedir. Bizdeki iyi niyet herkeste olmalı. Siyasi bir güç olmak için ise transferleri bir kenara brakıp, tutarlı, ilkeli ve prensipler üzerine siyaset yapılmalıdır.

Siyasi bir güç olmak için seçim modelinin en kısa zamanda değişmesi gerekmektedir.