Dış brüt borç, gayri safi yurtiçi hasıla’nın %70,4’üne denk geliyor

36Bu yılın ilk yarısına göre Makedonya’nin brüt dış borcu 7 milyar 68 milyon avro’yu geçmiştir. Makedonya Merkez Bankasının son verilerine göre ülkenin brüt dış borcu GSYH’nın %70,4’üne denk gelmektedir. Bu borcun en büyük bölümü devlet ve özel sektöre aittir.  Merkez bankasının dış borcu ise 412 milyon avro civarındadır. Sözkonusu veriler ele alındığında Makedonya’nın yüksek borçlu ekonomiler grubunda yer alıyor olması beklendik bir durumdur.