GÜNCEL

Devlet Kurumlarında Türkler İçin Hakça Temsil Yok

Makedonya Cumhuriyeti Bilişim Toplumu ve Kamu Çalışanları Bakanı Marta Arsovska düzenlediği basın toplantısında ’’2016 yılı kamu çalışanları raporunu’’ açıkladı.

Devlet bütçesinden maaş alanların toplam sayısının 145.000 olduğu bildirildi. Geçen yıl Eğitim, Sağlık, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarındaki personel sayısında artış olduğu gözlemleniyor.

Kamu çalışanlarının ortalama yaşının 45,43 olduğu belirtiliyor.

Açıklanan rapora göre kamu personeli arasında 82.900 Makedon, 21.279 Arnavut, 1781 Türk, 1272 Sırp, 1215 Roman, 479 Boşnak, 478 Ulah ve 907 diğer etnik topluluklardan çalışan bulunuyor.

Ohri Çerçeve Anlaşmasına göre kamuda hakça temsil iklesi getirilmişti. Bu ilkeye göre Makedonya’daki bütün etnik topluluklar nüfuslarına orantılı şekilde kamuda yer alacaklardı. Son açıklanan rapora göre Türklerin kamudaki temsil oranında 2015 yılına göre düşüş görülüyor.