GÜNCEL

Demokrasi ve İnsan Hakları Okulu Tamamlandı

Ufuk Derneği olarak, bu yıl tekrardan “Demokrasi ve İnsan Hakları Okulu” eğitim programını tamamlamış.

Deneyimli Akademisyenler ve konuyla ilgili uzmanlaşmış eğitimciler tarafından oluşan bu eğitim programına, katılan olan gençlere demokrasi ve insan hakları konularında derinlemesine bir anlayış sağlayarak toplumsal bilinçlerini artırmaya yönelik bit faaliyet gerçekleştirildi. Eğitim programı ise 3 ayrı modülden oluşarak, Üsküp ve Ohri’de düzenlenip, katılımcılara katılım sertifikaları takdim edildi.

Ufuk Derneği’nin organizasyonunda düzenlenen Demokrasi ve İnsan Hakları okulu Siyasi Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakanlığı tarafından desteklendi.