TÜRK DÜNYASI

Çin’den Sızan Yeni Belgeler Doğu Türkistan’daki Toplama Kampları ve Keyfi Tutuklamaları Kanıtlıyor

Karakaş, Doğu Türkistan’ın Hoten şehrine bağlı bir ilçe. Karakaş’tan sızan resmi belgeler toplama kampına gönderilen kişilere ait bilgiler ve bu kişilerin neden toplama kamplarına gönderildiğini gözler önüne seriyor. Örneğin Mayıs 2017’de bir Uygur Türkünün toplama kamplarına gönderildiği görülüyor. Belgede yazılanlara göre kampa gönderilme nedeni eşinin yüzünü örtmesi ve çok fazla çocuğa sahip olması.

Yine sızan belgelerde bu Uygur vatandaşının kamplarda “büyük bir ideolojik dönüşüm geçirdiği” ve “hatalarının farkına varıp, örnek bir pişmanlık gösterdiği” ifade ediliyor. Belgelerde ailenin dört oğlunun ve iki kızının evlerinde “iyi davranış” gösterdiği yazılı. Haziran 2017’de ise çocukların anneleri “yasa dışı dini faaliyetlere katılma” gerekçesi ile 6 yıl hapis cezasına çarptırılmış.

Bu ailenin hikayesi listelerde sızan yüzlerce benzer örnekten sadece bir tanesi. Sızan belgeler insanların neden tutuklandığı, Çinli yetkililerin yüksek teknolojili gözetim yöntemlerini Uygurların kimliklerini, yerlerini ve alışkanlıklarını belirlemede nasıl kullandığını gözler önüne seriyor.