AVRUPA

Caferi: Ekonomik işbirliğine önem verdik


Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi, Ulusal Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Zhang Chingli ile bir araya geldi.
Toplantıda, Zhang’ın geçen yıl Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretin ve bu iade ziyaretinin ilerde ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve işbirliğinin derinleşmesi için karşılıklı ilgi olduğunu belirtti.
Görüşmelerde, ekonomik işbirliği için fırsatlardan yararlanmanın önemini vurguladı ve Çinli şirketlerin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki iki otoyolun inşasına katılımının yanı sıra, demiryolu altyapısının inşasına olası Çinli yatırımcıların katılımının, Serbest Ekonomik Bölgelere ve yenilenebilir enerji tesislerine yatırım yapılmasının önemini vurguladı.