BALKANLAR

Batı Trakya Türkü Belediye Başkanları Yargılanmak İsteniyor

Batı Trakya’daki Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin ve Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet’in Türkiye’de, Bağımsız Batı Trakya bayrağıyla fotoğraf verdikleri için yargılanmaları gündeme geldi. Söz konusu bayrak ilk Türk cumhuriyeti olarak 1913’te kurulduktan sonra 6 ay kadar varlığını sürdüren Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti(Garbi Trakya Hükûmet-i Müstakilesi) tarafından kullanılmıştı.

KİRYAKOS VELOPULOS TÜRK DÜŞMANLIĞIYLA İŞİNİN BAŞINDA!

Aşırı milliyetçi Elliniki Lisi Partisi lideri Kiryakos Velopulos’un Batı Trakya’daki Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin ve Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ile ilgili parlamentoya sunduğu soru önergesine İçişleri Bakanlığı cevap verdi.

Velopulos’un, “Yunan azınlık belediye başkanları ‘Bağımsız Trakya’ bayraklarıyla Türkiye’deki etkinlikte” başlıklı sorusunu İçişleri Bakanlığı Yasama Girişimi ve Parlamento Denetimi Dairesi yanıtladı. Verilen yanıtta iki azınlık belediye başkanına ceza verilmesinin önü açılıyor izlenimi yansıtılıyor.

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ALEYHTE İNCELENİYOR

İçişleri Bakanlığından verilen cevapta yerel yöneticilerin yetkileri konusunda 3852/2010 sayı ve tarihli yasanın 233 ve 234 sayılı maddelerinde “seçilmiş yerel yöneticilere verilen disiplin cezalarının, cezaların verilme nedenlerinin, cezaları veren disiplin kurulunun ve disiplin cezası verme süreci” ile ilgili bilgilere yer verildiği kaydediliyor.

MADDELERDE İLGİLİ “CEZAYA” YER YOK

Bu yasa çerçevesinde seçilmiş yerel yöneticilere uygulanabilecek cezaların “6 ay görevden uzaklaştırma ve azletme” olduğu belirtilirken bahse konu cezaların aşağıdaki durumlarda verilebileceği vurgulanıyor:

1) Kasten veya ağır ihmal suretiyle yetkilerini ciddi şekilde ihlal etme veya aşma.

2) Özel yasal düzenlemelerle kendilerine verilen yetkileri ihlal etme.

Disiplin cezası verilebilmesi için disiplin kurulunun onayı sonrası İdari Sekreterliğin (Apokentromeni Dikisi) gerekçeli kararı gerekiyor.