AB İlerleme Raporu Makedonya’yı Uyardı

AB Makedonya iilerleme  raporunda Makedonya’da ekonomi, yargı ve siyasete dair değerlendirmeler var. Her yıl yayınlanan raporda benzer konular ve sıkıntıların devam ettiği görüldü. Makedonya’da etnikker arası ilişkilerin hala çok hassas olduğu ve Ohri Çerçeve Anlaşmasının reformdan geçmesi konusunda önemli maddeler yer almaktadır. Yargıçları dış baskılardan korumak için yapılmış olan yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu raporda belirtildi. Diğer bir sorun ise Özel Yetkili Savcılık. Özel Yetkili Savcılığın talep ettiği önlemlerin Parlamentoda reddedildiği ve siyasilerin savcılığın çalışmalarını eleştirildiği ifade edilmektedir.

Raporda, Makedonya’nın serbest piyasa ekonomisinin işlemesi adına önemli adımlar attığı ancak bu konuda reform heyecanının kaybedildiği belirtildi.

AB’nin Makedonya ilerleme raporunda kamudaki mali yönetimin etkin olmadığı, kamu borcunun gittikçe arttığı, ekonominin zayıf eğitim, yenilik eksikliği ve altyapı yatırımlarının az oluşu nedeniyle zarar gördüğü ifade edildi. Yüksek işsizlik oranı raporda ifade edilen önemli konular arasında yer aldı. Rapora, göre işsizlik oranı gençler arasında daha fazla görülürken, gri ekonomi nedeniyle özel sektörde rekabet düşük seviyede seyrediyor.

ab