AVRUPA

2023 Bütçesi Bakanlar Kurulu’ndan Onay Aldı

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, bugünkü 98. oturumunda, Maliye Bakanlığı tarafından önerilen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 2023 Bütçe Taslağı’nı kabul etti.

Harcama tarafındaki bütçenin 324,8 milyar denar, gelirlerin 282,05 milyar denar ve açığın 42,75 milyar denar olması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 2023 Bütçesinin Uygulanmasına İlişkin Kanun Tasarısı da kabul edildi.