EĞİTİM

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Düzenleniyor

UFUK Derneğinin de üyesi olduğu UAESEB 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Düzenliyor, çağrı devamı:
Kıymetli Bilim İnsanları…
İnsanoğluna bilim her zaman bir şeyler vermiştir. Çünkü bilim; evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgiye denir. Diğer bir ifade ile yöntemle elde edilen ve uygulamayla doğrulanan, her zaman ve her yerde geçerlik ve kesinlik nitelikleri taşıyan yöntemli ve düzenli bilgidir.

Türk Dünyası’nı oluşturan ülkeler, coğrafi konumları, tarihi bağları ve soydaşlık ilişkilerinden dolayı dünden bugüne çeşitli işbirliği uygulamaları geliştirmiştir. Bu işbirliği modellerindeki ortak problem, çalışmaların kapsam, sürdürülebilirlik ve 4. Sanayi devrimini karşılayacak bilimsel hazırlıklar açısından tatmin edici seviyede olmamasıdır. Başta mühendislik ve fen bilimleri gibi sahalar olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilecek ortak bilimsel kongre ve etkinlikler; Türk Dünyası içinde yer alan iletişim ve kaynaşma süreçlerine büyük katkılar sağlayacaktır. Ortak bilimsel faaliyetlerin kültüre dayalı gönül köprülerini sağlamlaştıracağı çok açıktır.
Sendikamızca düzenlenmekte olan bilimsel kongreler, bilimsel işbirliği ve bilgi paylaşımının bir zorunluluk haline geldiği günümüz şartlarında; Türk Dünyası’ndaki işbirliği girişimlerini bilimsel alanlara da taşıma gayretinin bir yansımasıdır. Türk Dünyası arasındaki işbirliğinin en önemli noktalarından birisi bilimsel bilginin ve onun teknolojik yansımalarının paylaşımıdır.
Bu amaçla, 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında 1. Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresini düzenlemiştik. Çok başarılı ve geniş katılımlı bu kongremizin ardından bu yıl 7-10 Kasım 2019 tarihlerinde 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresini düzenleyeceğiz. Kongreye Türk Eğitim Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’ne üye olan kuruluşların mensupları katılabilecektir.

Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi çoğu gelişmekte olan ülke statüsündeki Türk Dünyası ülkelerinin sosyal ve kültürel alandaki işbirliğini mühendislik ve fen bilimlerine yönelik alanlara da taşıma gayretinin bir yansımasıdır. Bu tür kongre ve organizasyonlar Türk Dünyası’nı oluşturan ülke ve toplulukların bilim ve teknolojiyi oluşturan bilgiyi paylaşabilmeleri açısından önemlidir. Bu nedenle Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nin odağı bilimsel bilginin paylaşımı olup hedefi Türk Dünyası arasındaki birlik ülküsüne bilim ve teknoloji boyutuyla katkı sağlamaktır.
Sendikalar, uluslararası sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin ortaklaşarak yaptığı bu faaliyet, bu anlamda ülkeler arasında kuracağı iletişim köprüleri sayesinde başta eğitim kurumları ve sivil toplum gibi alanlarda da yeni işbirliği sahaları oluşturmaya vesile olacaktır. Bu tür işbirliği platformlarındaki bilimsel çalışmalar; yeni bilgi ve yöntemleri paylaşma, ülkeler arası bilim ve teknolojik gelişmeleri takip etme, sınır aşan sorunlara yönelik çözümler üretme, siyasi ve kültürel yakınlaşmaya bilgi ve teknoloji boyutu ile katkı sağlama, yeni ortaklıkların tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır.

“http://teskongre.org/fm2019/?fbclid=IwAR17Jyjt5oVRmhsIeJz_JTqa1B55aG-ffLlIavz3324GW8E4iH-X43-JXaI”